În atenţia furnizorilor de servicii medicale - pentru raportarea serviciilor aferente lunii Mai 2020, conform referatului de aprobare nr. DGTI 1091/08.05.2020, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

01.06.2020 – 20.06.2020 – asistența medicală primară
01.06.2020 – 30.06.2020 – unități sanitare cu paturi
01.06.2020 – 30.06.2020 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare
01.06.2020 – 30.06.2020 – asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare
01.06.2020 – 30.06.2020 – îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu
01.06.2020 – 30.06.2020 – consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat
01.06.2020 – 30.06.2020 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară
04.06.2020 – 30.06.2020 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice
04.06.2020 – 30.06.2020 – programe naționale de sănătate
06.06.2020 – 20.06.2020 – prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate
09.06.2020 - 30.06.2020 - ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice
09.06.2020 –30.06.2020 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu