Pentru raportarea serviciilor aferente lunii MARTIE  2020, conform referatului de aprobare nr. DGTI/722/24.03.2020, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:
 
01.04.2020 – 20.04.2020 – asistența medicală primară
01.04.2020 – 30.04.2020 – unități sanitare cu paturi
01.04.2020 – 30.04.2020 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare
01.04.2020 – 30.04.2020 – asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare
01.04.2020 – 30.04.2020 – îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu
01.04.2020 – 30.04.2020 – consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat
01.04.2020 – 30.04.2020 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară
07.04.2020 – 30.04.2020 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice
07.04.2020 – 30.04.2020 – programe naționale de sănătate
04.04.2020 – 20.04.2020 – prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate
10.04.2020 - 30.04.2020 - ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice
10.04.2020 – 30.04.2020 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu