Având în vedere adresa CNAS nr. P684/01.02.2021, vă informăm că au fost prelungite contractele cost-volum-rezultat încheiate între Casa Națională de Asigurări de sănătate și deținătorii de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon free) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C (forma de boală compensată) pentru:
           - pacienții adulți, naivi sau experimentați la tratamentul cu interferon,
         - pacienții adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și < 18ani, naivi sau experimentați la tratamentul cu interferon, până la data de 31 martie 2021
Astfel, până la data de 31 martie inclusiv, categoriile de pacienți menționate anterior care indeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în protocolul terapeutic J05AP aprobat prin Ord. MS/CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, pot iniția terapia medicamentelor fără interferon.