IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE AFLATI IN RELATII CONTRACTUALE CU CAS TIMIS DIN UNITATILE SANITARE

 

                                                                                                                                         

                             

Începând cu data de 01.02.2021 CAS Timis organizează sesiune de contractare pentru încheierea contractelor cu unitățile sanitare autorizate de către DSP să  organizeze centre de vaccinare în județul Timiș

Temei legal: 

·                                 OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea si plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID – 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (MO nr. 50/15.01.2021);

·                                 Ordinul MS/CNAS nr. 68/101/29.01.2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin (1) și (3) din OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID – 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (MO nr. 100/29.01.2021)

 

          În temeiul Art. 13 – alin. (1) din Ordinul MS-CNAS nr. 68/101/ianuarie 2021, pentru plata activității prevăzute la art. 3 alin (1) din OUG nr.3/2021 reprezentantul legal al unităţii sanitare care a organizat centrul de vaccinare împotriva COVID-19 încheie contract distinct cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract de furnizare de servicii medicale, în baza următoarelor documente asumate prin semnătură electronică extinsă calificată:    

a) cerere pentru intrare în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate semnată de reprezentantul legal al unității sanitare;    

b) decizie de înființare a centrului de vaccinare;

c) lista personalului care desfășoară activitate în cadrul centrului de vaccinare și programul de activitate al acestuia, conform anexei 4 la  Odinul MS – CNAS nr. 68/100/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin () și (3) din OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID – 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

d) orarul centrului de vaccinare.

 

Documentele scanate vor fi transmise cu semnatura electronica extinsa pe fiecare pagina si excel pe e-mailul contractare.spitale@cjastm.ro.

 

Fișiere atașate

CERERE CONTRACT CENTRU VACCINARE .doc Lista personal medical COVID_borderou.xls Anexa_orar centre vaccinare.doc