Pentru raportarea serviciilor aferente lunii OCTOMBRIE 2019, conform referatului de aprobare nr. DGTI/2777/17.10.2019, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

01.11.2019 – 20.11.2019 – asistența medicală primară

01.11.2019 – 30.11.2019 – unități sanitare cu paturi

01.11.2019 – 30.11.2019 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare

01.11.2019 – 30.11.2019 – asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare

01.11.2019 – 30.11.2019 – îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu

01.11.2019 – 30.11.2019 – consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat

05.11.2019 – 30.11.2019 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice

05.11.2019 – 30.11.2019 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice

05.11.2019 – 30.11.2019 – programe naționale de sănătate

08.11.2019 – 20.11.2019 – prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate

08.11.2019 – 30.11.2019 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu

08.11.2019 – 30.11.2019 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară