COMUNICAT DE PRESĂ

 

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş a aprobat toate cele 134 de solicitări de îngrijiri medicale la domiciliu, depuse de la începutul anului şi pănă în prezent la sediul instituţiei. Bugetul destinat acestui domeniu de asistenţă medicală, pentru perioada ianuarie-aprilie 2019, este de aproximativ 257.000 lei. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în luna ianuarie, 72 de cereri.


Anul trecut, în aceeaşi perioadă, ianuarie-aprilie s-au înregistrat un număr de 197 de solicitări de îngrijiri medicale la domiciliu.
Pentru ca o persoană asigurată să beneficieze de îngrijiri medicale la domiciliu, urmare a recomandării medicului, sunt necesare următoarele documente: recomandare în original de la medic, cerere şi declaraţie tip completate şi o copie după cartea de identitate a pacientului.


Prezentarea recomandarii la casa de asigurari se poate face de catre asigurat, unul dintre membrii familiei de grad I si II, sot/sotie, o persoana imputernicita legal in acest sens prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului.


Foarte important, pentru aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu este recomandarea medicului, care are obligaţia să o transmită la CJAS cu semnătură electronică, în ziua în care a făcut această recomandare. Menţionez ca această recomandare este necesară pentru a certifica numarul de zile de îngrijiri medicale la domiciliu pentru asiguraţi” a declarat Prof. Univ. Dr. Victor Dumitraşcu, Preşedinte-Director General CJAS Timiş.


În contract cu CJAS Timiş sunt cinci furnizori de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu.


Purtător de Cuvânt,
Marcu Mariana