COMUNICAT DE PRESĂ


Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiş precizeză faptul ca s-a modificat valabilitatea cardului european de asigurat.


Astfel, prin modificarea şi completarea Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, se precizează că „Perioada de valabilitate a cardului european este de 2 ani de la data emiterii“. Vă reamintim că, până la această modificare, valabilitatea instrumentului respectiv era de un an de la emitere.


Cardul European se eliberează la solicitarea asiguraţilor şi este gratuit.


Pentru ca o persoană să beneficieze de cardul european de asigurat este nevoie, în primul rând, ca persoana care solicită acest document, să aibă calitatea de asigurat. Dacă această condiţie este îndeplinită, se completează o cerere tip, cu datele de identificare ale asiguratului, la care se anexează o  copie după buletin/cartea de identitate. În cazul copiilor care nu au 14 ani împliniţi, părinţii trebuie să ataşeze şi o copie după certifcatul de naştere al minorului”, a declarat Preşedintele-Director General CJAS Timiş, Victor Dumitraşcu.


De la inceputul anului au fost inregistrare la CJAS Timis un numar de  2520 de astfel de cereri.
Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte în afara granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia. Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării.


Purtător de cuvânt
Mariana Marcu