In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 192 din 11 martie 2019 , a fost publicata Legea nr.. 45/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

    Potrivit Art. 222 alin(1) - " Sunt asigurati potrivit acestei legi: (...)

e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu au domiciliul in Romania si care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru UE, al unui stat apartinand SEE sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord

bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala -maternitate."

              Art. 330 " Perioada de valabilitate a cardului european este de 2 ani de la data emiterii."