Vă reaminitim că valabilitatea cardurilor naţionale de asigurat a fost prelungită de la 5 la 7 ani, prin HG nr. 458/2018.

 

Astfel, facem precizarea că, deşi pe card este înscris un termen de valabilitate, acesta s-a prelungit automat în platforma informatică a asigurărilor de sănătate cu doi ani, după data de expirare a valabilităţii inscripţionată pe card, deoarce certficatele digitale înscrise în cipurile electronice au o valabilitate de 7 ani, iar pentru cardurile emise anterior datei de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate este 31 decembrie 2019.