Avand in vedere prevederile art. 6, alin (1) din Anexa 31A la Ordinul Comun M.S/CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, potrivit caruia: "In ziua in care a facut recomandarea, medicul are obligatia sa o transmita electronic, cu semnatura electronica extinsa/calificata, casei de asigurari de sanatate",  va comunicam adresele de e-mail pe care pot fi transmise respectivele documente:

     ingrijiri.domiciliu@cjastm.ro        Pentru CJAS Timis

     ingrijiri.domiciliu@aopsnaj.ro      pentru Casa AOPSNAJ