A Pentru furnizorii de servicii medicale: asistenta primara, ambulatoriul clinic,  medicina dentara, dispozitive medicale, farmaceutice  :

 

  1. Transmiterea si inregistrarea solicitarii de intrare in relatii contractuale 2018:

02.04.2018 – 10.04.2018

 

  1. Verificarea documentelor transmise de furnizori :

11.04.2018 – 19.04.2018

 

  1. Afisarea listei cu furnizorii respinsi :  20.04.2018

                 

Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.cjastm.ro

                                                                    

4. Depunerea contestatiilor : 23.04.2018  intre orele : 10,00 – 14,00

 

Toate contestatiile se depun la CAS TIMIS, Strada Corbului nr. 4

 

  1. Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor : 24.04.2018, dupa ora 12

                  

Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.cjastm.ro

 

  1. Redactarea si semnarea contractelor 24.04.2018 – 30.04.2018

 

B. Pentru furnizorii de servicii medicale spitalicesti si transport sanitar  :

 

      1.Transmiterea si inregistrarea solicitarii de intrare in relatii contractuale 2018:

02.04.2018 – 10.04.2018

 

2.Verificarea documentelor transmise de furnizori :

11.04.2018– 16.04.2018

 

      3.Afisarea listei cu furnizorii respinsi :  17.04.2018

                 

Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.cjastm.ro

                                                                   

4. Depunerea contestatiilor : 18.04.2018  intre orele : 8,00 – 12,00

 

Toate contestatiile se depun la CAS TIMIS, Strada Corbului nr. 4

 

      5.Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor : 18.04.2018, inre orele 13,00-14,00

                 

Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.cjastm.ro

 

6. Negocierea valorilor de contract : 18.04.2018-23.04.2018

 

7.Redactarea si semnarea contractelor 24.04.2018 – 30.04.2018

 

 

C Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice, recuperare medicala si ingrijiri la domiciliu:

 

  1. Transmiterea si inregistrarea solicitarii de intrare in relatii contractuale 2018:

02.04.2018 – 12.04.2018

 

  1. Verificarea documentelor transmise de furnizori, stabilire punctaje si valori de contract furnizori :

13.04.2018 – 26.04.2018

 

  1. Afisarea listei cu furnizorii respinsi :  26.04.2018 dupa ora 14

 

Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.cjastm.ro

                                                                   

4.  Depunerea contestatiilor : 27.04.2018 intre orele : 8,00 – 11,00

 

Toate contestatiile se depun la CAS TIMIS, Strada Corbului nr. 4

 

5.Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor : 27.04.2018 dupa ora 12,00

     

Afisarea se face la sediul CAS Timis si pe site-ul CJASTM www.cjastm.ro

 

6.Redactarea si semnarea contractelor 27.04.2018 – 30.04.2018.