Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenta medicala si medicamente din cadrul Programelor Nationale de Sanatate pentru anii 2017-2018 se va desfasura astfel:

 

          Pana in data de 10.04.2017 ( inclusiv) se vor depune  dosarele care vor contine cererile si documentele de contractare pentru anii 2017- 2018, conform informatiilor pe care le puteti obtine la adresa www.cnas.ro/cjastm.

 

        Toate documentele depuse in copie, necesare incheierii contractelor, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma „conform cu originalul” si semnatura reprezentantului legal al furnizorului, pe fiecare pagina.

 

       Dosarul va cuprinde cererea si documentele in ordinea mentionata in opis si va fi depus la Registratura CAS Timis.

 

      Ca urmare a adresei CNAS MB 3207/30.03.2017 va informam ca pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, CAS Timis va incheia pentru luna aprilie 2017 prin acordul partilor acte aditionale la contractele aflate in derulare privind furnizarea de servicii medicale si medicamente din cadrul programelor nationale de sanatate. Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale: HG nr. 155/2017 privind aprobarea PNS pentru anii 2017 si 2018 si Normele tehnice de realizare a PNS pentru anii 2017 si 2018

 

Fișiere atașate

Anunt_contractare_PNS_2017.pdf