Ministerul Sănătăţii prin adresa cu nr. 20225 din 15 Iulie 2020 a informat că unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, care derulează Subprogramul de Tratament al Bolnavilor cu Afecţiuni Oncologice vor încheia contracte subsecvente acordurilor cadru, la preţurile/UT fără TVA aprobate ca urmare a notificărilor privind ajustarea, raportat la Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România începând cu data de 01 Iulie 2020.

 

Totodată se menţionează că încheierea contractelor subsecvente acordurilor cadru se va realiza cu avizul Ministerului Sănătăţii, conform dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din OUG nr. 71/2912 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 184/2013.

 

Pentru încheierea contractelor subsecvente, solicitările unităţilor sanitare pentru emiterea avizelor, în format word, se transmit la Ministerul Sănătăţii - Serviciul Achiziţii, pe adresa de e-mail achizitii.centralizate@ms.ro

 

Fișiere atașate

Adresa MS 20225 din 15 Iulie 2020.pdf