Pentru raportarea serviciilor aferente lunii IANUARIE 2020, conform referatului de aprobare nr. DGTI/96/17.01.2020, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:
 
01.02.2020 – 20.02.2020 – asistența medicală primară,
01.02.2020 – 29.02.2020 – unități sanitare cu paturi
01.02.2020 – 29.02.2020 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare
01.02.2020 – 29.02.2020 – asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare
01.02.2020 – 29.02.2020 – îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu
01.02.2020 – 29.02.2020 – consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat
01.02.2020 – 29.02.2020 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară
05.02.2020 – 29.02.2020 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice
05.02.2020 – 29.02.2020 – programe naționale de sănătate
08.02.2020 – 20.02.2020 – prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate
10.02.2020 - 29.02.2020 - ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice
10.02.2020 – 29.02.2020 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu