Pe site-ul CNAS  in sectiunea " Informatii pentru furnizori-medicamente-protocoale terapeutice" au fost postate toate protocoalele valabile aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008, actualizate la zi.

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, medicii prescriptori au obligatia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere si monitorizare a medicamentelor care se acorda asiguratilor pe baza de prescriptie medicala in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

http://www.cnas.ro/category/protocoale-terapeutice.html