Pentru raportarea serviciilor aferente lunii DECEMBRIE 2019, conform referatului de aprobare nr. DGTI/3263/05.12.2019, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

01.01.2020 – 20.01.2020 – asistența medicală primară,

01.01.2020 – 31.01.2020 – unități sanitare cu paturi

01.01.2020 – 31.01.2020 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și reabilitare

01.01.2020 – 31.01.2020 – asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare

01.01.2020 – 31.01.2020 – îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu

01.01.2020 – 31.01.2020 – consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat

01.01.2020 – 31.01.2020 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară

03.01.2020 – 31.01.2020 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice

03.01.2020 – 31.01.2020 – programe naționale de sănătate

05.01.2020 – 20.01.2020 – prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate

08.01.2020 - 31.01.2020 - ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice

08.01.2020 – 31.01.2020 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu