Preşedinte - Director General Prof. Univ. Dr. Victor Dumitraşcu Marţi
orele 10 - 11
Director Executiv - Direcţia Relaţii Contractuale jr. Mariana Lucia Rădulescu Miercuri
orele 09 - 10
Director Executiv - Direcţia Economică Ec. Nicoleta Lavinia Fedoraş Miercuri
orele 10 - 12
Director Adjunct - Medic Şef Dr. Dumitru Viorica Miercuri
orele 10 - 12

 

Programări la secretariat Cabinet Preşedinte-Director General, telefon: 0736 203 703 sau email: secretariat@cjastm.ro