Fișiere atașate

OPIS Informatii Angajatori Formulare.doc 1. Cerere pentru recuperarea sumelor privind concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanata.doc 2. Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii...doc 3. Documente necesare pentru recuperarea sumelor prvind concedii si indemnizatii de asigurari social.doc 4. Adeverinta salariat.doc 5. Adeverinta asigurat cu numar zile de concediu medical.doc