Număr Titlul Data
Ordin 248 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 2015-05-04
Ordin nr. 557/246/2015 Ordin nr. 557/246/2015 privind modificarea prevederilor Ordinului 2015-04-30
ORDIN 163 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale 2015-04-09
Ordin 197 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 2015-04-07
Ordin 193 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare 2015-04-01
Ordin 98/27.02.2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cârdului duplicat către asigurat 2015-04-01
Ordinul 391/187/2015 pentru aprobarea criteriilor de incadrare a cabinetelor medicale in functie de conditiile in care se desfasoara activitatea 2015-03-31
Ordinul 390/188/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza HG 400/2014” 2015-03-31
Ordinul 388/186 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a HG 400/2014 2015-03-31
Ordin nr. 106/32-anexe Regulamente cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naționale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, standarde de evaluare, metodologie cadru de evaluare furnizori 2015-02-19
Ordin Nr. 876 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014 2014-12-29
Ordin Nr. 1556/865 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi 2014-12-22
Ordin Nr. 1478/839 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 2014-12-22
Ordin Nr. 866 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale 2014-12-22
Ordin Nr. 863 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi 2014-12-22