Număr Titlul Data
Ordin nr. 162 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 559/2006 2008-02-25
Ordin nr. 87 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 122/2007 2008-02-04
Legea nr. 388 Legea bugetului de stat pe anul 2008 2007-12-31
Ordin nr. 2090/921 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 570/116/2007 2007-12-04
Ordin nr. 905 pentru aprobarea Modalitatilor unitare de aplicare in sistemul de asigurari sociale de sanatate a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.645/2007 2007-11-19
Ordinul nr. 903 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007 2007-11-19
Ordin nr. 811 privind modificarea structurii fisierelor de raportare 2007-10-18
Ordin nr. 1645 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate, platite in plus fata de obligatia fiscala sau din eroare, precum si a garantiilor constituite pentru inlesnirile la plata acordate in baza prevederilor legale in materie, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar 2003 2007-10-17
Ordin nr. 780 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 351/01.06.2007 2007-10-09
Ordin nr. 701 privind aprobarea structurii fisierelor de raportare pentru Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 2007-08-31
Ordin nr. 701 din 31 august 2007 privind aprobarea structurii fisierelor de raportare pentru Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 2007-08-31
Ordin nr. 1137/475 privind introducerea sistemului informatic de calcul si raportare a indicatorilor de management "EXBUGET" 2007-06-27
Ordin nr. 351 privind aprobarea comisiilor de experti care functioneaza pe langa CNAS si a comisiilor centrale la nivelul CNAS pentru implementarea unor subprograme nationale de sanatate, din cadrul programului national de sanatate cu scop curativ, finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru alte activitati 2007-06-05
Ordin nr. 888/237 pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de derulare a programelor nationale de sanatate si activitatea realizata de unitatile sanitare cu paturi in 2007 2007-05-17
Ordin nr. 205 pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici si a metodologiei de transmitere a rapoartelor aferente subprogramele de sanatate din cadrul programului national de sanatate cu scop curativ 2007-05-08