Conform Anexei nr. 38 la Ordinul comun al MS/CNAS nr. 388/186/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2015, vă comunicăm modificările pentru acordarea echipamentelor pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă şi dispozitive pentru terapia cu aerosoli.

1. La grupa de echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, aparatele de administrare continuă cu oxigen se acordă numai prin închiriere pentru următoarele afecţiuni:

    Oxigenoterapie de lungă durată – durata administrării cotidiene este mai     mare  sau egală cu 15 ore pe zi – având următoarele indicaţii:

 a. Pacienţi cu insuficienţă respiratorie cronică, cu hipoxie severă/gravă în repaos pentru:

      a.1 BPOCcu una din condiţiile:

           - PaO2<55 mmHG (sau Sat O2≤88%), măsurată la distanţă de un episod acut

           - PaO2 55 – 59 mmHG (sau Sat O2<90%), măsurată la distanţă de un episod acut şi/sau semne clinice de cord pulmonar cronic şi/sau semne clinice de hipertensiune pulmonară, şi/sau poliglobulie (Ht>55%)

          - VEMS postbronhodilatator <50% din valoarea predictibilă.

        Durata prescripţiei – din 3 în 3 luni, în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap şi de 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav.

        Medici curanţi care fac recomandarea:

- pneumologi care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

    a.2 alte afecţiuni cu insuficienţă respiratorie cronică obstructivă sau restrictivă, cu una din condiţiile:

    - pentru sindromul obstructiv PaO2<60 mmHG (sau sat O2<90%) şi/sau semne de cord pulmonar cronic, şi/sau semne clinice de hipertensiune pulmonară, şi/sau poliglobulie (Ht>55%)

             - pentru sindromul restrictiv, capacitatea pulmonară totală ≤ 60% din valoarea     teoretică normală şi semne clinice de hipoxie.

       Durata prescripţiei - din 3 în 3 luni, în funcţie de starea clinică şi evoluţia afecţiunii.

       Medici curanţi care fac recomandarea:

             - pneumologi, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale, cardiologi, oncologi.

Aparatele de ventilație noninvazivă se acordă numai prin închiriere pentru următoarele afecţiuni:

            - boală toracică restrictivă (scolioza gravă, pectus excavatum - stern înfundat,  pectus carinatum - torace în carenă, boala Bechterew, deformarea postoperatorie sau posttraumatică, boala pleurală restrictivă)

            - boală neuromusculară

            - fibroza chistică.

            Pentru boala toracică restrictivă și boala neuromusculară, alături de simptomele de insuficienţă respiratorie şi alterarea calităţii vieţii, trebuie îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:

           - hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 ≥ 45 mm Hg

           - hipercapnie nocturnă cu PaCO2 ≥ 50 mm Hg

             demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediat după momentul trezirii

           - normocapnie diurnă cu creşterea nivelului PTCO2 cu ≥ 10 mm Hg pe timp de noapte, comparativ cu valoarea diurnă, demonstrată prin capnometrie transcutanată sau respiratorie.

          Pentru fibroza chistică, alaturi de simptomele de insuficienţă respiratorie şi alterarea calităţii vieţii, la pacient trebuie îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:

          - hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2 ≥ 60 mm Hg

          - hipercapnie nocturnă cu PaCO2 ≥ 65 mm Hg demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediat după momentul trezirii

          - hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2≥ 60 mm Hg şi creşterea nocturnă a nivelului

PTCO2 cu ≥ 10 mm Hg pe timp de noapte, comparativ cu valoarea de la culcare, demonstrată prin capnometrie transcutanată sau respiratorie

          - hipercapnie cronică diurnă cu PaCO2≥ 55-60 mm Hg şi cel puţin 2 exacerbări acute cu acidoză respiratorie care au necesitat spitalizare în ultimele 12 luni

          - ca urmare directă a unei exacerbări acute care necesită ventilaţie invazivă sau neinvazivă, dacă valoarea PaCO2 > 55 mm Hg persistă chiar şi după stabilizarea stării.

          Durata prescripţiei – din 3 în 3 luni în funcţie de starea clinică şi evoluţia afectiunii.

Medici curanţi care fac recomandarea:

        - medic pneumolog cu atestat în Managementul general, clinic şi terapeutic al tulburărilor respiratorii Somnologie (nivel I şi II) şi în Ventilaţie non-invazivă (nivel III)

        - medicului cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă cu atestat în Managementul general, clinic si terapeutic al tulburărilor respiratorii nivel III (ventilaţie non-invazivă) care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

          2. La grupa de dispozitive pentru terapia cu aerosoli există următoarele dispozitive:

           *) Inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen, cu termen de înlocuire de două luni şi se acordă copiilor cu vârsta până la 5 ani cu bronşită astmatiformă şi astm bronşic, la recomandarea medicului pediatru. Dispozitivul include şi sistemul de eliberare automată.

        **) Nebulizator – Nebulizator cu compresor, cu termen de înlocuire de 5 ani şi se acordă copiilor cu mucoviscidoză cu vârsta până la 18 ani, la recomandarea medicului pneumolog şi pediatru.

                 Condiţiile menţionate mai sus, necesare recomandării aparatelor de oxigen şi aparatelor pentru ventilaţie noninvazivă se regăsesc consemnate în buletinele cu rezultatele investigaţiilor specifice (probe ventilatorii, analize de laborator, etc) care vor însoţi prescripţia pentru acordarea dispozitivelor medicale şi vor fi ataşate şi foilor/fişelor/registrelor medicale la nivelul secţiei/cabinetului medicului prescriptor.

          Pentru obţinerea deciziei de aprobare pentru închirierea aparatelor de administrare continuă cu oxigen şi de ventilaţie noninvazivă - este necesar ca prescripţia medicală să fie însoţită de buletine de analiză (spirometrie) din care să reiasă încadrarea în parametrii menţionaţi anterior .