În atenția furnizorilor de servicii medicale aflați în relatii contractuale cu CAS Mehedinți pentru furnizarea de servicii medicale în asistenta medicala primară, medici de familie

 

Va inștiințăm că în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 68 din 29 ianuarie 2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. 1 și 3 din OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19, Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinți declară deschisă sesiunea de contractare cu furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară, medici de familie, începând cu data de 01.02.2021.

 

Temei legal:

* OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea si plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID – 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (MO nr. 50/15.01.2021);

 

* Ordin nr. 68 din 29 ianuarie 2021:

 

Art.1 “Plata personalului medico-sanitar și a registratorilor medicali, cu excepția personalului delegat sau detașat, care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unitățile sanitare aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum și plata medicilor de familie pentru serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, pentru activitatea realizată în etapele a II-a și a III-a de vaccinare, se face în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unității sanitare sau al furnizorului de servicii medicale în asistența medicală primară.”

 

Art.2 Alin. 2 “În vederea încheierii contractului, reprezentantul legal al furnizorului transmite o cerere casei de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract pentru furnizarea de servicii medicale în asistența medicală primară, asumată prin semnătură electronică extinsă calificată.”

 Documentul (cererea) se scananează, semnează electronic (cu semnatura electronică extinsă) și se transmte pe emailul oficial@cjasmh.ro

 


În atenția furnizorilor de servicii medicale aflați în relatii contractuale cu CAS Mehedinți din unitatile sanitare

 

Va inștiințăm că în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 68 din 29 ianuarie 2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. 1 și 3 din OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19, Casa de Asigurări de Sănătate Mehedinți declară deschisă sesiunea de contractare cu unitatile sanitare autorizate de DSP Mehedinți să organizeze centre de vaccinare in județul Mehedinți, începând cu data de 01.02.2021.

 

Temei legal: 

           În temeiul Art. 13 – alin. (1) din Ordinul MS-CNAS nr. 68/101/ianuarie 2021, pentru plata activității prevăzute la art. 3 alin (1) din OUG nr.3/2021 reprezentantul legal al unităţii sanitare care a organizat centrul de vaccinare împotriva COVID-19 încheie contract distinct cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract de furnizare de servicii medicale, în baza următoarelor documente asumate prin semnătură electronică extinsă calificată:    

a) cerere pentru intrare în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate semnată de reprezentantul legal al unității sanitare;    

b) decizie de înființare a centrului de vaccinare;

c) lista personalului care desfășoară activitate în cadrul centrului de vaccinare și programul de activitate al acestuia, conform anexei 4 la  Odinul MS – CNAS nr. 68/100/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin () și (3) din OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID – 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

d) orarul centrului de vaccinare.

 Toate documentele vor fi scanate, semnate electronic (cu semnatura electronică extinsă) și vor fi transmise pe emailul oficial@cjasmh.ro.

Fișierul “ANEXA - LISTA PERSONAL CENTRU VACCINARE.XLS” se va transmite și în format Excel.

 

 

Fișiere atașate

ANEXA - LISTA PERSONAL CENTRU VACCINARE.xls ANEXA - ORAR CENTRU VACCINARE.doc CERERE CONTRACT CENTRU VACCINARE.doc CERERE CONTRACT CABINET MF - VACCINARE.doc