Prin Ordinul CNAS nr. 98/26.01.2021 a fost modificat şi completat Ordinul preşedintelui CNAS nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)l, (**)1Ω şi (**)lß în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 

> au fost actualizate un număr de 12 formulare specifice:

H006C - Tumori neuroendocrine- analogi de somatostatină

L01XE27 - Ibrutinibum

L01XX46 - Olaparibum - carcinom ovarian

L037C.1 - Cetuximabum - cancer al capului şi gâtului local avansat recurent şi metastatic

L037C.2 - Cetuximabum - cancer colorectal metastatic

L01XC14 - Trastuzumabum Emtansinum - neoplasm mamar HER2 pozitiv

L01XX45 - Carfilzomibum - mielom multiplu

L01XC19 - Blinatumomabum - leucemie limfatică limfoblastică

L01XC24 - Daratumumabum - mielom multiplu

L01XE10-TNE - Everolimus (Afinitor) - tumori neuroendocrine

L01XC32- Atezolizumab - carcinom urotelial

L01XE39-MS - Midostaurinum - mastocitoză sistemică

 

> au fost elaborate un număr de 8 formulare specifice noi:

L042C.3 - Sunitinib - tumori neuroendocrine pancreatice L01XE50 - Abemaciclibum - cancer mamar L01XC28 - Durvalumabum - cancer bronhopulmonar NSCLC L01XC32.1- Atezolizumab - cancer bronhopulmonar NSCLC

L01XX19 - Irinotecanum (ONIVYDE pegylated liposomal) - adenocarcinom pancreatic

L01XC21.1- Ramucirumab - carcinom hepatocelular

L01XC11-17 - DCI Nivolumab+DCI Ipilimumab - carcinom renal avansat

D11AH05 - Dupilumabum - dermatită atopică

  In acest sens, pe site-ul CNAS, în conformitate cu prevederile art. 18 din anexa 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedintelui CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de sei-vicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, cu modificările şi completările ulterioare, în secţiunea “informaţii pentru furnizori- medicamente-formulare specifice'’, au fost postate cele 20 formulare specifice în fişierul cu denumirea “Formulare specifice Ordin 98_2021”. Ordinul CNAS nr. 98/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 112/02.02.2021 şi nr. 112 bis/02.02.2021. partea I.

  In PIAS se regăsesc cele 8 formulare specifice mai sus menţionate şi schemele terapeutice aferente, precum şi schemele terapeutice noi aferente formularelor L01XC24, L040M, L044L si L002G: Daratumumab+Bortezomib (schema L01XC24.1). Daratumumab-Bortezomib +Talidomidă (schema L01XC24.2), Ixekizumab (Taltz) (schema L040M-S17), Guselkumabum (Tremfya) (schema L044L-S17), Certolizumab pegol (Cimzia) (schema L044L-S18), Risankizumab (Skyrizi) (schema L044L-S19) şi Dimethyl fumarate (schema L002G.11).

In vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a-şi actualiza nomenclatoarele din SIUI.

Conducerea CAS Mehedinti

 

 

Fișiere atașate

Ordin 98-26.01.2021.pdf