Prin prezentul vă facem cunoscut faptul că în MOF nr. 820/07.09.2020 a apărut Ordinul comun MS/CNAS nr. 1546/938/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Atasat regasiti Ordinul MS / CNAS nr. 1092/745/2020 cu modificări şi completări. Precizam faptul că în conformitate cu prevederile Ordinului MS / CNAS nr. 1092/745/2020 respectarea instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical prevăzute în Anexa nr.2 la ordin sunt obligatorii.

 

Fișiere atașate

Ordinul_1092_2020_Forma_sintetica_la_data_de_08_09_2020.pdf Instructiuni_ordin_1092_2020_la_data_de_08_09_2020.pdf