Conform  adresei  CNAS nr. P 3629 / 25.03.2020 inregistrata la CJAS MEHEDINTI sub nr. 7670/26.03.2020

            În luna APRILIE 2020 raportarea serviciilor efectuate in luna MARTIE 2020 se va realiza astfel: