Urmare adresei CNAS nr. P 9925/26.11.2014, înregistrată la CAS MEHEDINȚI  cu nr. 24144/27.11.2014, vă aducem la cunoștință următoarele:

            Furnizorii de servicii medicale și farmaceutice sunt rugați să semnaleze toate problemele și observațiile privind modul de funcționare al sistemului cardului national la adresa de e-mail: suport.ccas@casan.ro, în vederea soluționării acestora.

            Utilizarea în paralel a celor două sisteme de validare se va derula până când vor fi eliminate toate disfunctionalitatile tehnice și administrative depistate în utilizarea sistemului cardului de sănătate, dupa care va deveni obligatoriu la o data ce va fi stabilită prin hotărâre de Guvern.