Anexe la Ordinul nr. 106/32/2015 al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naționale de evaluare si a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a metodologiei cadru de evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitar

 

Fișiere atașate

Ordinul_MS_CNAS_106_32_2015.pdf Anexe 1-4 la Ordin 106_32 .feb.2015.pdf