LISTA UNITĂȚILOR SANITARE CU PATURI CARE AU ÎNCHEIAT CONTRACTE PENTRU DERULAREA PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE CU CAS MEHEDINȚI PENTRU ANUL 2014

 

 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DROBETA-TURNU SEVERIN

Drobeta Turnu Severin, splai Mihai Viteazu nr. 4, tel. 0252313751, 0252321498

Denumire program national de sanatate mii lei
Program național de oncologie 1738,12

Programul național de diabet zaharat   (insulina)

23,00
Programul național de tratament al hemofiliei fără intervenție chirurgicală majoră 763,00
Programul național de ortopedie - materiale sanitare endoprotezați 28,00

 

SC CENTRUL DE ONCOLOGIE DROBETA TURNU SEVERIN

Drobeta Turnu Severin, b-dul Aluniş, nr. 10, jud. Mehedinţi, tel. 0352405339, 0352405337

Denumire program national de sanatate mii lei
Program național de oncologie 2551,88

 

SPITALUL GENERAL CF DROBETA-TURNU SEVERIN

Drobeta-Turnu Severin, b-dul Carol I nr. 5, tel. 0252333181, 0252317339

Denumire program national de sanatate mii lei
Servicii medicale de hemodializă și dializa peritoneală 623,00