CORPUL DE CONTROL AL PREȘEDINTELUI CAS MEHEDINŢI - EC. IONUȚ LĂȚA:


Ec. Gabriel SUITARIU - tel. 0732113184

Ec. Ana DOBRE  - tel. 0751267590

Ec. Mihail PETRESCU - tel. 0722209534            

Ec. Mihai DUMITRESCU - tel. 0747881393

Ec. Ion-Gabriel STĂNCIULESCU - tel. 0759085678

Ec. Rodica ALBICI - tel. 0721283628

 

INFORMATII IMPORTANTE

12.10.2017

* Urmare sesizarilor transmise la CNAS atat de casele de asigurari de sanatate, cat si de furnizorii aflati in relatie contractuala cu acestia, in Comitetul Director al CNAS s-a hotarat trecerea regulii CMN02 (medicul nu arte contract valid cu casa) in intervalul 01,09,2017 - 30,09,2017 in avertizare, urmand ca incepand cu data de 01,10,2017 aceasta sa aiba rang de eroare. 

     Pentru remedierea problemelor sesizate la validarea raportarii aferente lunii septembrie 2017 de la farmacii, se vor revalida aceste raportari de catre casa judeteana de asigurari de sanatate.

 

* Conform reglementarilor art. 3 si art. 4 din Anexa 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Sanatate nr.198/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a prevederilor HG nr. 161/2016, cu modificarile si prevederile ulterioare:

- pentru perioadele de absenta mai mari de 30 de zile lucratoare, medicul de familie organizeaza preluarea activitatii sale medicale de catre un alt medic de familie, in cazurile in care acesta este in imposibilitate de a organiza preluarea activitatii, casele de asigurari de sanatate numesc un inlocuitor, cu avizul directiilor de sanatate publica. In ambele situatii medicul inclocuitor trebuie sa aibe licenta de inlocuire temporara, iar preluarea activitatii se face pe baza de conventie de inlocuire ....

- pentru perioadele de absenta mai mici de 30 de zile lucratoare, inlocuirea medicului absent se poate face si pe baza de reciprocitate intre medici, cu conditia ca medicul inlocuitor sa-si desfasoare activitatea in aceeasi localitate cu medicul inlocuit sau in zona limitrofa, in acest caz medicul inlocuitor prelungindu-si programul de lucru in functie de necesitati ...

- in desfasurarea activitatii, medicul inlocuitor utilizeaza parafa proprie, semnatura electronica proprie pentru prescrierea electronica de medicamente, registrul de consultatii si formularele cu regim special ale medicului inlocuit, inclusiv prescriptiile medicale electronice ale medicului inlocuit, numarul de contract si stampila cabinetului medical al medicului inlocuit

- in cazul in care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de absenta prevazute la alin (1) - (3), acesta poate fi inlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajati, cu prelungirea corespunzatoare a programului de lucru al medicului/medicilor angajat/angajati care sa acopere programul de lucru al cabinetului medical individual, prevazut in contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate.

  In desfasurarea activitatii, medicul angajat utilizeaza parafa proprie, semnatura electronica proprie pentru prescrierea electronica de medicamente, registrul de consultatii al cabinetului in care medicul angajat isi desfasoara activitatea, numarul de contract si stampila cabinetului medical.