Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfășoară la nivelul Compartimentului Analiză Cereri și Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu și Dispozitive medicale

 

1. Elaborarea și actualizarea procedurilor de lucru privind activitățile generale  sau specifice/derivate privind analiza cererilor și  eliberarea deciziilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale.
2. Primirea și înregistrarea solicitărilor însoțite de documentele justificative pentru eliberarea deciziilor de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale.
3. Verificarea documentelor atașate solicitării din punct de vedere al valabilității și legalității acestora precum și al calității de asigurat.
4. Propunerea soluției rezultate în urma analizei solicitării (înțelegându-se prin aceasta și documentele atașate) și înaintarea acesteia în vederea aprobării.
5. Întocmirea și gestionarea listelor de așteptare pentru dispozitivele medicale, în funcţie de data  de înregistrare a cererilor  la C.A.S. Mehedinţi și a criteriilor de prioritate pentru încadrarea în fondul lunar aprobat.
6. Purtarea corespondenței cu beneficiarul serviciului de îngrijiri la domiciliu/dispozitivului medical (comunicarea deciziei/refuzului);
7. Participarea la desfășurarea unor activități specifice de contractare cu furnizorii de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale destinate corectării unor deficiențe fizice și/sau funcționale.

      ~~-  Acceptare, urmată de emiterea imediat a deciziei;
          -  Acceptare, urmată de înscrierea pe lista de așteptare (doar pentru dispozitive medicale);
          -   Refuz total sau parțial (se acceptă un număr mai mic de zile pentru  îngrijiri la domiciliu sau doar unele dintre dispozitivele medicale solicitate). În cazul refuzului parțial, ceea ce se aprobă se clasifică în conformitate cu paragrafele anterioare.

8. Identificarea nevoii de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, în vederea fundamentării previziunilor bugetare.
9. Întocmirea de situaţii statistice lunare, trimestriale, anuale;
10. Informarea permanentă a furnizorii de servicii medicale medicamente și dispozitive medicale destinate corectării unor deficiențe fizice și/sau funcționale despre condiţiile de contractare precum și despre modificarea prevederilor legale referitoare la derularea relaţiilor contractuale.