Nr.29820/01.07.2020

Către:             Furnizorii de servicii medicale și medicamente

Ref.:                recomandări interval prescriere ELIQUIS (Apixabanum) și XARELTO (Rivaroxabanum) în cadrul contractelor cost-volum

            Urmare adresei CNAS nr.P6234/30.06.2020, înregistrată la CAS Hunedoara sub nr.3775/01.07.2020 și având în vedere:

„(1) (...) Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu și fără contribuție personală, cu respectarea următoarelor condiții:

  1. pentru sublistele A, B și D- o prescripție/mai multe prescripții lunar, care să nu depășească cumulativ 7 medicamente diferite pe toate prescripțiile aferente unei luni. Valoarea totală a medicamentelor din sublista B, calculată la nivelul prețului de referință, este de până la 330 lei pe lună;
  2. în situația în care într-o lună se prescrie un medicament din sublista B, notat cu #, cu o valoare maximă a tratamentului pe o lună, calculată la nivelul prețului de referință, mai mare de 330 lei, nu se mai prescriu în luna respectivă și alte medicamente din sublista B;

(...)

9) ... Perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat  este de până la 30-31 de zile”

- schemele terapeutice de administrare a medicamentelor Apixabanum (pentru codurile de diagnostic 486 și 490) sau Rivaroxabanum (pentru codul de diagnostic 490) ce fac obiectul contractelor cost volum și duratele de administrare prevăzute în protocoalele terapeutice specifice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008 cu modificările și completările ulterioare,

până la modificarea prevederilor HG nr. 720/2008 republicată prin introducerea adnotării cu „#” a medicamentelor prevăzute la pozițiile 221 și 222 din sublista B,

pentru a asigura accesul pacienților eligibili la tratamentul cu cele 2 medicamente ce fac obiectul contractelor cost-volum, cu respectarea prevederilor art. 156 alin (1) lit a) din HG nr. 140/2018 cu modificările și completările ulterioare, facem următoarele recomandări de prescriere:

DCI APIXABANUM (ELIQUIS) –

Indicația 486 – prescriere la interval de 28 de zile concentrația 5mg sau 2,5mg (număr de zile de tratament = 28, nr. UT prescrise = 56)

Indicația 490 – doar pentru concentrația de 5 mg

DCI RIVAROXABANUM (XARELTO) – concentrația 15 mg și 20 mg

Indicația 490:

 

 

Cu deosebită considerație,

 

 

Director General

Dr. Ec. Ecaterina CUMPĂNAȘU