În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 19 martie 2019 a fost publicată Hotărârea pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 astfel:

„Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 30 iunie 2019”.

În acest context, se va asigura continuitatea activităților prevăzute în cadrul programelor naționale de sănătate derulate în prezent, preîntâmpinându-se apariția unor disfuncționalități în asigurarea accesului bolnavilor la serviciile medicale preventive și curative.