Acordurile încheiate de Ministerul Sănătății pentru DCI-urile: Rituximabum (Mabthera 500mg și 100 mg), Trastuzumabum (Herceptin 150 mg) ca urmare a procedurilor de achiziție centralizată expiră la data de 20.02.2021. Pe cale de consecință, precizăm că, acordurile cadru încheiate de Ministerul Sănătății, ca urmare a procedurii de achiziție publică centralizată expiră la data de 20.02.2021.