Vă comunicăm faptul că Ministerul Sănătății are în derulare un număr de 5 acorduri – cadru pentru furnizarea de medicamente care se acordă bolnavilor în cadrul Programului național de oncologie – Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice încheiate la data de 21.02.2019 ca urmare a procedurilor de licitație centralizată organizate la nivel național.

În conformitate cu prevederile art.2, alin.(2) din OUG nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice centralizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 184/2013, în baza acordurilor-cadru susmenționate, unitățile sanitare care derulează subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice din cadrul Programului național de oncologie pot să încheie contracte subsecvente, cu avizul Ministerului Sănătății.

Pentru încheierea contractelor subsecvente, solicitările unităților sanitare pentru emiterea avizelor, în format word, se transmit la Ministerul Sănătății – Direcția achiziții, patrimoniu și IT, pe adresa de e-mail achizitii.centralizate@ms.ro.

În acest context, pentru anul 2019, unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății și rețeaua autorităților administrației publice locale, care derulează Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice vor încheia contracte subsecvente acordurilor cadru, la prețurile/UT fără TVA aprobate ca urmare a notificărilor privind ajustarea raportat la Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2019.