În atenția furnizorilor de servicii medicale spitalicești, paraclinice, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul clinic

 

Având în vedere adresa CNAS nr.P4073/07.04.2020, înregistrată la CAS Hunedoara cu nr.2256/07.04.2020, vă comunicăm următoarele:

Referitor la prevederile HG252/2020 și anume:

(2) Biletele de trimitere pentru efectuarea investigațiilor medicale paraclinice necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19, după externare din spital, în regim ambulatoriu, vor avea evidențiat faptul că investigațiile sunt recomandate pentru „monitorizare pacient COVID-19”.

Pentru aplicarea prevederii mai sus menționate, în nomenclatorul ICD10 a fost introdusă poziția cu codul „MONITORIZARE COVID”, ca urmare, vă rugăm:

  1. să preluați în aplicații noile versiuni de nomenclatoare
  1. furnizorii de servicii spitalicești să emită biletul de trimitere introducând la „diagnostic principal”, diagnosticul cu descrierea „monitorizare pacient COVID-19”, iar furnizorii de servicii paraclinice, la rândul lor, vor introduce acest diagnostic în detaliile biletului de trimitere, la raportarea serviciilor efectuate.

 

(2) Pe perioada stării de urgență, consultațiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate și la distanță, acestea putând fi acordate atât de medicii de familie cât și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, și pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultații/oră”.

Informăm furnizorii de servicii medicale în ambulatoriul clinic că aplicarea acestei prevederi se va face prin introducerea consultațiilor fără bilet de trimitere la modul de prezentare cu codul 12 și descrierea „TELEMEDICINĂ”.

De asemenea, pe perioada stării de urgență vă rugăm să ignorați eventualele atenționări/erori de validare/nevalidare cu cardul, transmitere în 72 ore sau depășire 4 consultații pe oră (fără a depăși 8 consultații pe oră), pe care le veți întâlni în aplicațiile proprii, deoarece aceste validări se vor face conform HG 252/2020 în momentul procesării raportării la CAS.

 

Cu deosebită considerație,

 

Președinte – Director General

Dr. Ec. Ecaterina CUMPĂNAȘU