Urmare adresei CNAS nr.P6990/24.07.2020, înregistrată la CAS Hunedoara cu nr.4286/28.07.2020 și având în vedere:

  1. Medicamentele ce fac obiectul contractelor cost volum utilizate în 2 sau mai multe indicații oncologice, eliberate prin farmaciile cu circuit închis, pentru care, pentru fiecare indicație în parte sunt aprobate, prin Ordinul CNAS nr.141/2017, cu modificările și completările ulterioare, formulare specifice în care se individualizează codul de diagnostic (cod dg)/indicație, de exemplu:

OPDIVO (DCI – NIVOLUMABUM) PENTRU INDICAȚIILE: MELANOM MALIGN (L01XC17 – cod dg 117_, neoplasm bronho-pulmonar (L01XC17_NSCLC – cod dg 111), carcinom renal (L01XC17_RCC-cod dg 137) și carcinom scuamos de cap și gât (L01XC17_ORL-cod dg 94 și 109), sau

KEYTRUDA (DCI – PEMBROLIZUMABUM) pentru indicațiile: neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici (L01XC18.1 – cod dg 111), melanom malign (L01XC18.2 – cod dg 117), NSCLC în asociere cu Pemetrexed și derivat de platină (L01XC18.3 – cod dg 111), NSCLC metastatic scuamos – în asociere cu Carboplatin și Paclitaxel/nab-Paclitaxel (L01XC18.4 – cod dg 111), carcinom urotelial – monoterapie (L01XC18.5 – cod dg 140), Limfom Hodgkin clasic – monoterapie (L01XC18.6 – cod dg 154)

  1. faptul că, la analiza datelor raportate de spital pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost volum cu eliberare prin farmaciile cu circuit închis, utilizate în 2 sau mai multe indicații oncologice, s-a constatat faptul că, pentru unii pacienți sunt raportate în aceeași lună/trimestru, pentru același medicament, date de consum pe 2 coduri de diagnostic diferite, neconcordante cu codul dg corespunzător formularului specific transmis și confirmat în PIAS de medicul curant,
  2. modalitatea de calcul a contribuției trimestriale pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost volum, prevăzută în OUG 77/2011, cu modificările și completările ulterioare,

vă aducem la cunoștință că aveți obligația de a raporta în datele de consum pe fiecare pacient în parte doar a codului de diagnostic menționat în formularul specific transmis și confirmat în PIAS de medicul curant (concordanța cod diagnostic raportat în datele de consum – cod diagnostic corespunzător codului de formular specific)

Cu deosebită considerație,

 

Director General,

Dr. Ec. Ecaterina CUMPĂNAȘU