În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat, în data de 23 septembrie 2019, pe site-ul instituției, în dezbatere publică, Proiectul de HG pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2020 – 2023.

„Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: contract_metod@casan.ro, persoana de contact dna Ing. Adriana CONSTANTIN la nr. de tel. 0372.309.292. Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.”

Textul integral poate fi consultat pe site-ul CNAS -  http://www.cnas.ro/page/transparenta-decizionala-2019.html. 


Cu deosebită considerație, 


Președinte – Director General,
Liliana VAIDNER