Urmare adresei CNAS nr. P3808/01.04.2020, înregistrată la CAS Hunedoara cu nr. 2148/01.04.2020 și având în vedere prevederile HG 252/2020

„Art.5.-

(1)  Pe perioada stării de urgenţă:

    a) serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive se acordă şi se validează fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia prevăzute la <LLNK 12006    95 13 2a2 223 30>art. 223 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            și

    b) pentru serviciile medicale şi îngrijirile la domiciliu, precum şi dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive, înregistrate/eliberate off-line, nu este obligatorie transmiterea în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora, în platforma informatică a asigurărilor de sănătate.”

Vă informăm că, aplicarea acestor prevederi se va face prin ridicarea validărilor de semnare cu cardul și de raportare în 72 de ore, la procesarea raportării lunare.

Așadar, în momentul introducerii serviciilor medicale în PIAS, deoarece validarea este activă, serviciile nu se vor vedea ca fiind validate, având mesaje de atenționare/eroare de tipul: „Serviciul nu a fost semnat cu cardul” sau „Serviciul nu a fost raportat în 72 de ore”. Aceste mesaje vor fi ignorate de către furnizori, urmând ca la trimiterea și procesarea raportării să fie acceptate la decontare.

 

Cu deosebită considerație,

 

Președinte – Director General

Dr. Ec. Ecaterina CUMPĂNAȘU