Având în vedere Decretul nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, informăm furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare care se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara că valabilitatea deciziei de evaluare se prelungește pe perioada instituirii stării de urgență pe întreg teritoriul României.