Urmare adresei CNAS nr. P9131/07.10.2020, înregistrată la CAS Hunedoara cu nr. 5815/08.10.2020 și având în vedere:

vă comunicăm următoarele:

Până la aprobarea și publicarea Hotărârii de Guvern privind lista bolilor infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, la acordarea certificatelor de concediu medical pentru persoanele asigurate, diagnosticate cu o boală infectocontagioasă, confirmate cu SARS Cov 2, pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii, se inscrie codul de indemnizație 05, nr. crt. 35 aferent afecțiunii COVID-19 din anexa la Hotărârea de Guvern nr.423/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, precum și bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asigurații beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare și codul de diagnostic „64-alte boli cu virus, neclasate în alte locuri”.

 

Cu deosebită considerație,

Director General,

Dr. Ec. Ecaterina CUMPĂNAȘU