HOTĂRÂRE nr. 380 din 31 mai 2018


privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008  pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale  corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate,  precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor  care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
EMITENT:     GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018
Data intrarii in vigoare : 31 mai 2018
 

 

Fișiere atașate

HG nr 380 - 2018 - modif Lista DCI.pdf