Peste doar câteva zile începe un nou an universitar. De aceea, studenții, masteranzii și doctoranzii trebuie să știe că, până la vârsta de 26 de ani, beneficiază de asigurare de sănătate gratuită.

 

Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara reamintește că,  potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, art.224 alin (1), sunt asigurați fără obligația plății contribuției „a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți, studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști”.

 

Întrucât CNAS nu a finalizat protocolul de colaborare cu MEN cu privire la transmiterea bazelor de date de către instituțiile de învățământ universitare și postuniversitare pentru tinerii care au împlinit 18 ani și sunt studenți, masteranzi sau doctoranzi, înregistrarea acestora în sistemul informatic ca asigurați se face în baza adeverinței eliberată de instituția de învățământ pe care o frecventează și a documentului de identitate. Documentele pot fi depuse la sediul CAS Hunedoara din Deva în fiecare zi de luni, între orele 08.30 – 18.30 și marți – vineri, în intervalul orar 08.30 – 16.30. De asemenea pot fi transmise prin fax la numărul 0254.218.911, sau pe e-mail creantehd@cjashd.ro.

 

Totodată, vă reamintim că puteți verifica dacă sunteți înregistrați ca asigurați accesând Platforma Informatică a asigurărilor de Sănătate, respectiv http://www.cnas.ro/cjashd/page/verificare-asigurat.html.

 

În ceea ce privește studenții care urmează cursurile universitare sau postuniversitare într-o altă țară din UE/SEE/Elveția nu mai sunt asigurați în România. Potrivit prevederilor Regulamentului European nr.883/2004, studenții care urmează o formă de învățămant într-un stat membru UE sau pe teritoriul SEE ori al Confederației Elvețiene, se vor asigura în statul de reședință, respectiv în statul unde sunt studenți și locuiesc temporar, în conformitate cu art.11 alineatul (3) litera e) din Regulamentul nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Pentru perioada vacanțelor sau vizitelor în România, pentru a beneficia de asistență medicală decontată de Casa de Asigurări de Sănătate, aceștia vor solicita cardul european de sănătate casei de asigurări de sănătate din statul membru UE/SEE/Elveția, în evidența căreia se află.

 

 

 Biroul de presă