Potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei. Pentru a beneficia de aceste facilități, aceste persoane trebuie să prezinte la Casa de Asigurări de Sănătate copie după actul de identitate și adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate.

 

Persoanele asigurate în cadrul programelor naționale de sănătate au acces la toate serviciile medicale incluse în pachetul de servicii de bază în asistența medicală.