Având în vedere adresa CNAS nr. P9625/27.10.2020, înregistrată la CAS Hunedoara cu nr. 6206/28.10.2020, vă aducem la cunoștință că, pentru raportarea serviciilor medicale/medicamente aferente lunii OCTOMBRIE 2020, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

06.11.2020 – 20.11.2020 – prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

01.11.2020 – 30.11.2020 – unități sanitare cu paturi (SPT)

06.11.2020 – 30.11.2020 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare (RECA)

06.11.2020 – 30.11.2020 – asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

01.11.2020 – 13.11.2020 – îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu (HC)

06.11.2020 – 30.11.2020 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)

01.11.2020 – 15.11.2020 – consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

09.11.2020 – 30.11.2020 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

01.11.2020 – 20.11.2020 - asistență medicală primară (MF)

06.11.2020 – 30.11.2020 – programe naționale de sănătate (PNS)

01.11.2020 – 13.11.2020 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

06.11.2020 – 30.11.2020 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

 

Cu deosebită considerație,

 

DIRECTOR GENERAL,

Dr. Ec. Ecaterina CUMPĂNAȘU