Având în vedere adresa CNAS nr. P269/14.01.2021, înregistrată la CAS Hunedoara cu nr. 275/15.01.2010, vă aducem la cunoștință că, pentru raportarea serviciilor medicale/medicamente aferente lunii IANUARIE 2021, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

01.02.2021 – 20.02.2021 - asistență medicală primară (MF)

01.02.2021 – 28.02.2021 – unități sanitare cu paturi (SPT)

01.02.2021 – 28.02.2021 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare (RECA)

01.02.2021 – 28.02.2021 – asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

01.02.2021 – 28.02.2021 – îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu (HC)

01.02.2021 – 28.02.2021 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)

01.02.2021 – 28.02.2021 – consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

01.02.2021 – 28.02.2021 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

04.02.2021 – 28.02.2021 – programe naționale de sănătate (PNS)

04.02.2021 – 28.02.2021 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

08.02.2021 – 28.02.2021 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

11.02.2021 – 20.02.2021 – prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

 

 

Cu deosebită considerație,

 

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Adrian Nicolae DAVID