Având în vedere adresa CNAS nr. P1489/25.02.2021, înregistrată la CAS Hunedoara cu nr. 1222/25.02.2021, vă aducem la cunoștință că, pentru raportarea serviciilor medicale/medicamente aferente lunii FEBRUARIE 2021, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

 

04.03.2021 – 20.03.2021 – prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)

01.03.2021 – 31.03.2021 - unități sanitare cu paturi (SPT)

01.03.2021 – 31.03.2021 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare (RECA)

01.03.2021 – 31.03.2021 – asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

01.03.2021 – 31.03.2021 – îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu (HC)

01.03.2021 – 31.03.2021 – dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)

01.03.2021 – 31.03.2021 – consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

01.03.2021 – 31.03.2021 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)

01.03.2021 – 20.03.2021 – asistență medicală primară (MF)

04.03.2021 – 31.03.2021 – programe naționale de sănătate (PNS)

08.03.2021 – 31.03.2021 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

08.03.2021 – 31.03.2021 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)

 

 

Cu deosebită considerație,

 

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Adrian Nicolae DAVID