Aveți nevoie de dispozitive medicale pentru corectarea auzului, văzului, pentru protezarea membrelor și de alte materiale de specialitate? Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara decontează asiguraților dispozitive medicale în limita prevederilor legale. Lista cu dispozitivele medicale decontate de casa de asigurări de sănătate poate fi consultată pe site-ul CAS Hunedoara: http://www.cnas.ro/cjashd/page/lista-dispozitive-medicale.html. Pentru a beneficia de astfel de dispozitive medicale trebuie să depuneți la CAS Hunedoara un dosar care conține următoarele documente:

 

Dacă nu sunt depuse la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii, prescripțiile medicale își pierd valabilitatea.

 

Dosarul poate fi depus la Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara de luni până joi, între orele 08.30 – 12.00. Totodată, acesta poate fi transmis și prin poștă, la adresa CAS Hunedoara – Deva, str. 1 Decembrie, nr. 16.

 

Pentru mai multe informații, puteți apela numărul de telefon 0254.219.280, tasta 3+2, sau puteți accesa site-ul instituției: http://www.cnas.ro/cjashd/page/dispozitive-medicale.html