Au fost validate si replicate urmatoarele nomenclatoare: 

Boli infecto-contagioase cu izolare, vers 1, valabil din 30.10.2020

Indemnizaţie concediu medical, vers 4, valabil din 30.10.2020

Link pagina pentru descarcare : http://www.cnas.ro/cjashd/page/nomenclatoare-siui.html

Au fost postate pe portal versiunile de aplicatii DSK modificate : 

Link pagina pentru descarcare :  http://siui.casan.ro/cnas/siui_3.7/versiuni