Au fost validate si replicate urmatoarele nomenclatoare:
Boli infecto-contagioase cu izolare, vers 1, valabil din 30.10.2020
Indemnizaţie concediu medical, vers 4, valabil din 30.10.2020

Link pagina : Nomenclatoarele Generale actualizate la 16.11.2020