Condiţiile privind prescrierile limitate ale medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 şi codurile de restricţie ale acestora sunt prevăzute prin protocoale terapeutice.
 Protocoalele terapeutice constituie baza de prescriere şi monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraţilor pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătatate.

Respectarea schemelor terapeutice stabilite conform protocoalelor terapeutice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 este obligatorie pentru medicii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

 

Nr.crt. Denumire Ordin privind protocoalele terapeutice
1. Ordin 1301-500/iulie 2008 (anexe)
2. Ordin 536/august 2013 
3. Ordin 361-238/aprilie 2014
4. Ordin 773-484/iulie 2014
5. Ordin 275-162/martie 2015
6. Ordin 968 din 30.07.2015
7. Ordin 1379 din 04.11.2015
8. ORDIN nr 1301/500/2008 - PROTOCOALE TERAPEUTICE - forma consolidata la 06.02.2017
9. ORDIN nr 192 din 28.02.2017